На тази страница можете да видите Международни сертификати за оператор на плавателни съдове за удоволствие, издадени в държавите членки на Икономическата комисия на ООН за Европа в съответствие с Решение №40. Страните, които все още прилагат Решение №14 или обмислят да приложат Решение №40, също са изброени.

Кликнете върху сертификата, за да видите в увеличен размер предната и задната му част.

Австралия Беларус Белгия България
Хърватия Белгия Финландия Франция
Германия Унгария Ирландия Италия
Латвия Литва Люксембург Холандия
Норвегия Полша Република Молдова Румъния
Руска Федерация Сърбия Словакия Швейцария
Турция Украйна Великобритания Съединени Щати